Bc. Georgica Trojáková, DiS

georgica.trojakova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jsem vychovatelkou, průvodkyní v odpoledním klubu – v družině. Ano jsou to role, které v této škole zastupuji. Ale pokud mohu říct, co ve škole dělám, pak jsem součástí celku, který mě činí šťastnou

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem Vyšší zdravotní školu obor porodní asistentka, díky tomuto studiu jsem se na několik let profesně uplatnila ve FNsP v Ostravě-Porubě. V období mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory a vystudovala jsem Vysokou školu Báňskou obor management-ekonomika a stal se ze mne bakalář, zároveň jsem se profesně realizovala jako cvičitelka těhobiku a cvičení s dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci v oboru, který jsem vystudovala, začala jsem s dalším studiem v sociální oblasti, a stala se pracovníkem v sociálních službách. Během tohoto studia jsem již pracovala, a to jako instruktorka sebeobrany dětí ve středisku volného času. V tomto období jsem zjistila, že práce s dětmi mne velmi naplňuje, a tak jsem opět navštívila studijní prostředí – tentokrát na Ostravské univerzitě, pedagogická fakulta obor vychovatel a pedagog volného času. Po dokončení studia jsem nastoupila na základní školu jako asistentka pedagoga, kde jsem působila po dobu dvou let a zároveň jsem stále pracovala jako instruktorka sebeobrany. V současné době opět studuji na Ostravské univerzitě obor koordinovaná rehabilitace v sociální a zdravotní oblasti, neboť je nutné, abych dosáhla magisterskéhu titulu a mohla učit. Je mi velmi blízký waldorfský a Montessori způsob myšlení. Umožňuje nám to přemýšlet nad tím, jaký směr, vzor můžeme dát našim dětem.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Nemohu říct, že bych se rozhodla, prostě se to stalo a já děkuji každý den, že mám možnost zažít tuto zkušenost. Nevím jak dlouho budu součástí, jen vím, že vědomí toho, že zde je tato cesta, která má smysl, mě nesmírně obohacuje a přináší radost, víru, že je to možné.