Martina Káňová

martina.kanova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Pracuji se žáky z prvního trojročí a snažím se být užitečná především v rámci procesu osvojování čtení a psaní u těch nejmladších, nicméně jako speciální pedagog věnuji pozornost celé třídě s ohledem na případný výskyt potíží, které by jednotlivým žákům mohly být překážkou v procesu osvojování znalostí a dovedností a dosahování maximálního osobního rozvoje dle jejich individuálních předpokladů. Výsledky svých pozorování pak sdílím s ostatními průvodci a kolegy.

Vzdělání a profesní zkušenosti

Po střední škole jsem studovala angličtinu a češtinu na FF Masarykovy univerzity v Brně a jazyky jsem se poté taky cca patnáct let živila – jako překladatelka na volné noze a částečně též jako soukromá učitelka. Teprve když jsem začala mít pocit, že překládání beletrie, lékařských textů a titulků k filmům už bylo dost, rozhodla jsem se zkusit něco jiného…

Volba padla na studium speciální pedagogiky, oboru úžasného a velmi širokého, skýtajícího absolventům takřka nepřeberné množství směrů, kterými se lze vydat… Já jsem nejprve pracovala v pobytové sociální službě pro seniory jako aktivizační pracovník a rehabilitační ošetřovatelka v jednom a v rehabilitačním stacionáři pro děti do 6 let na pozici logopeda, ale nakonec jsem opustila sociální služby i zdravotnictví a zamířila jsem do rezortu školství.

Po relativně krátké, avšak intenzivní zkušenosti na pozici etopeda ve výchovném ústavu, která mě nesmírně obohatila, jsem zakotvila v ryze školním prostředí – nejprve jako pedagog v malé škole pro děti z vyloučených lokalit, kde jsem učila nejmladší žáky (přípravné třídy a 2. ročník), a poté jako školní speciální pedagog na obří běžné základce na jednom z ostravských sídlišť, kde jsem se věnovala realizaci reedukací u dětí s podpůrnými opatřeními,  přiznanými pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickými centry, diagnostice žáků s rizikem školní neúspěšnosti či již projevenými výukovými potížemi, a veškeré administrativě s tímto spojené.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota

Neosobní prostředí školy s několika sty žáků mi nevyhovovalo, a tak jsem vsadila na prostředí komornější, kde lidé o sobě vědí, kde jistě lze najít prostor pro individuální přístup k žákovi a kde se kromě znalostí a dovedností vyučuje i sám život. Kromě toho mě stejně jako učení baví životní výzvy – a mezi ty řadím i práci pedagoga na škole s alternativním pedagogickým přístupem.