Mgr. Kateřina Pavlíčková

katerina.pavlickova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jako průvodkyně mám v Základní škole Labyrint Lhota na starosti propojení všech vzdělávacích odvětví s výtvarným uměním, historií, kreativitou, globálními tématy a pokud na to přijde, také s Filozofií pro děti. Dětem z prvního trojročí jsem k ruce především.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V průběhu let na mateřské dovolené mě přitáhla Montessori pedagogika, metody Kritického myšlení a globální témata či typologie osobnosti MBTI. Posléze jsem pracovala ve Slezském zemském muzeu a orientovala se především na problematiku edukace v muzejním prostoru a rozšiřovala dále své pole o Filozofii pro děti, projekt Zjišťování postojů žáků ve výuce nebo metodu Živá knihovna. Všechna témata propojuji s historií umění. V poslední době jsem rozšířila své vzdělání o studium Asistenta pedagoga a závěrečnou práci věnovala tématu Intuitivní pedagogiky, která náš tým již několik let obohacuje. Poslední dobou se nadále vzdělávám v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti.Naše škola je místem, které poskytuje jedinečnou příležitost vychovávat k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Toto průřezové téma umožňuje připravit děti na výzvy, které je čekají v rychle se měnícím světě. Vede nás – tedy děti i dospělé – k tomu, abychom se stávali aktivními občany, ochotnými i schopnými přispívat k rozvoji udržitelné společnosti na lokální i globální úrovni. Termín občanství odráží filozofii aktivního přístupu a uvědomění, jak naším jednáním – pozitivně i negativně – ovlivňujeme životy ostatních.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Vnímám, že škola není přípravou na život, je to život sám. Je pro mne smysluplné, pokud se tam nabízí kromě vzdělání i citlivé vedení k vědomému žití. Věřím, že každý z nás máme své místo v kosmickém řádu tohoto světa, těším se na jeho společné hledání.