Mgr. Mario Večerek

mario.vecerek@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jsem součástí týmu průvodců prvního trojročí a rád bych uplatnil svůj tvůrčí potenciál v metodické přípravě výuky ZŠ Labyrint a vzdělávací nabídky v rámci Montessori připraveného prostředí.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Své studium učitelství fyziky a technické výchovy na Ostravské univerzitě jsem zakončil diplomovou prací „Projektová metoda v technickém vzdělávání na ZŠ”. Následně jsem si svou aprobaci doplnil o učitelství informatiky. Po působení na 2. a zčásti 1. i 3. stupni škol v Opavě mne můj zájem o vzdělávací alternativy zavedl na Severní Kavkaz na pravidelné stáže do Ščetininovy školy. Od té doby se věnuji studiu humánní pedagogiky (Ščetinin, Amonašvili aj.) a od roku 2007 navštěvuji vzdělávání v intuitivní pedagogice (švédská škola Solvik). V roce 2009 začala má Montessori praxe s dětmi od 2 let v různých mateřských školách v Praze a získal jsem národní diplom Montessori vzdělávání pro věk 3-6 let. Současně jsem se zabýval dvouletým projektem Absolventi na trh práce. Zájem o osvětu na poli školství a mé stáže iniciovaly v r. 2009 vznik projektu Škola života – cyklu besed v divadle Kampa. Druhou polovinu pobytu v Praze jsem zasvětil Montessori studiu AMS pro věk 6-9, absolvoval národní kurz Montessori pedagogiky pro věk 6-12 a v různých pozicích působil na 1. stupni ZŠ Duhovka v prvním i druhém trojročí. V létě r. 2008 jsem rozšířil svou kvalifikaci učitele 2. a 3. stupně o 1. stupeň dokončením studia na Technické univerzitě v Liberci. Zároveň jsem začal rozvíjet své kompetence pedagoga, ale i rodiče čtyřletého syna pomocí metodiky mezinárodního projektu Empower the Child (instruktorský kurz v r. 2017 a další navazující kurzy a semináře).

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Po 7 letech v Praze jsem se vrátil do Slezska a „náhodně” jsem se setkal s tímto velmi zajímavým projektem rodícím se nedaleko mého bydliště. Rád bych zúročil nabyté zkušenosti z oblasti Montessori pedagogiky, poznatky ze setkání s osobnostmi světové pedagogiky a z působení na poli inovativního školství (v rámci Institutu pro podporu inovativního vzdělávání) také ve svém rodném kraji. Mé postupné „zkoumání” vzdělávání od narození do dospělosti mne přivedlo k pochopení toho, jak důležitá je smysluplná kontinuita rozvoje každého jedince a citlivost na zásahy „dospělého světa”. S tím se pojí poznání, jak vzdělávání našich dětí souvisí se vzděláváním nás samotných. A tak beru školu Labyrint jako příležitost k rozvoji všech zainteresovaných spolu s dětmi :).