Mgr. Sirma Wilamová, Ph.D.

sirma.wilamova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jako nová členka týmu Labyrintu budu od září 2020 provádět děti všech trojročí angličtinou –
jazykem, který je jedním z hlavních klíčů ke dveřím našeho globálního světa.

Vzdělání a profesní zkušenosti

Vystudovala jsem obor anglický – ruský jazyk. Působila jsem na různých typech škol, především
na univerzitní půdě, kde jsem se věnovala zejména výuce lingvistiky v oboru anglistika jak pro
studenty tak učitele celoživotního vzdělávání. Po získání Fulbrightova stipendia jsem odjela do
USA na roční výzkumný pobyt. Havaj mi svou směsicí kultur celého světa a alternativním
způsobem života i myšlení učarovala natolik, že jsem se rozhodla tam prožít několik velmi
inspirativních let. Tam – stejně jako v Indonésii – jsem měla možnost se poprvé seznámit
s alternativními školami a holistickým přístupem ke vzdělávání, který mě nadchl. Věnovala jsem
se také dobrovolnickým aktivitám a byla součástí neziskových organizací a komunitních projektů
zaměřených na práci s dětmi a na ekologické a environmentální aktivity.

Proč jsem se rozhodla stát se součástí týmu Labyrintu?

Po návratu domů jsem vstoupila do klasické školy a zjistila, že české tradiční pojetí vzdělávání
tak jak je svými hodnotami a záměrem nastaveno, mi nedává smysl. Rozhodla jsem se z něj
proto odejít a věnovat se mezinárodní spolupráci, abych se po pracovních zkušenostech z jiných
oborů a prostředí do školství znovu vrátila. Ale jinak. Tentokrát do školy, která podporuje a vede
děti k samostatnosti, osobní zodpovědnosti, kreativitě, otevřené komunikaci a kritickému myšlení,
tak aby mohly vědomě činit své volby a tvořit svůj život způsobem, který odráží to, kým skutečně
jsou, ne, jak by si svět přál, jaké by měly být. Do školy která vyznává hodnoty jako respekt,
rovnost, svobodu a spolupráci, které vnímám jako bytostně důležité pro spokojený a harmonický
život a které jsem mohla v alternativních školách v zahraničí a Labyrintu za krátkou dobu
pozorování poznat. Být součástí tvořivého a svobodného učení, místa, kde je možné s druhými
sdílet tyto hodnoty a podílet se na vytváření alternativního proudu v našem školství je pro mě
velmi smysluplná a naplňující cesta.