Škola v jedlém lese

Projekt Škola v jedlém lese je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a je finančně podpořen Statutárním městem Opava v rámci dotačního titulu Podpora akcí a aktivit EVVO.

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu v duchu montessori pedagogiky realizovaného na 2. stupni ZŠ Labyrint Lhota, jehož cílem je propojit intelektuální práci ve škole, praktické činnosti mimo školu a práci pro komunitu.

Na realizaci projektu se podílí především žáci 2. stupně základní školy Labyrint Lhota a jejich pedagogové. Tito žáci obhospodařují pozemek ve Zlatníkách a chystají také projekt jedlého lesa. Na organizaci projektu se podílí také spolek Kapradí – jako podporovatel ZŠ Labyrint Lhota, ale i veřejného komunitního projektu (mezi těmito projekty je těsná návaznost).

V rámci projektu bude uspořádána celodenní akce pro opavské děti a mládež s názvem Škola v jedlém lese. Cílem této akce je:

– prezentovat žákům/dětem, co je jedlý les a jak jej založit

– předvést praktické činnosti (např. jak se sadí keře, stromy, byliny), následná péče o ně atp.

– ukázat učitelům z opavských škol a školek, jak je možné realizovat projekty podobného charakteru i na jejich školách

– poskytnout přímo na akci příp. následně základní informace ve formě informační brožury, která bude distribuována v tištěné a elektronické podobě do opavských škol, školek i mezi opavskou veřejnost

Celou akci připraví a představí žáci 2. stupně ZŠ Labyrint Lhota (7. – 9. ročník), kteří si tyto praktické činnosti nacvičují během celého roku 2020.