Šablony II

Název projektu: ZŠ Labyrint Lhota – Šablony II

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009518

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Realizace: 1.9.2018 – 30.8.2020

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Macháčová

Aktivity projektu:

  1. Projektový den ve škole – cílem aktivit je realizace 2 projektových dnů se zaměřením na supervizi a mentoring v oblasti montessori pedagogiky
  2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  3. Školní asistent – personální podpora ŠD