Zápis 2020

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

proběhne 3. dubna 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat v mimořádném režimu bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Kapacita školy v prvním ročníku je 11 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 100 míst v 1. – 9. ročníku.

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:

· posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů

· přijetí do ZŠ Labyrint Lhota v loňském roce a rozhodnutí ředitelky ZŠ Labyrint Lhota o odložení jejich povinné školní docházky

· losování (od úrovně kritéria, které splňuje skupina dětí překračující kapacitu)

Zápis se uskuteční online následujícím způsobem:

1. Vyplňte online žádost o přijetí, vytiskněte a podepište. Vyplňte ji nejpozději do 3. 4. 2020.

2. Vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte pošlete jako obyčejný dopis poštou na adresu školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdržíte mailem.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

3. Žádáte-li pro své dítě odklad, vyplňte prosím tuto žádost, vytiskněte, podepište, přiložte potřebné přílohy a zašlete rovněž na adresu školy. Žádost o odklad školní docházky je nutno dodat nejpozději do 31. 5. 2020.