Zápis 2021

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

proběhne 16. dubna 2021

Na základě informací MŠMT bude průběh zápisů do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, nutné přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

Zápis se uskuteční následujícím způsobem:

1. Vyplňte online žádost o přijetí, kterou najdete ZDE , vytiskněte a podepište. Žádost k vyplnění bude aktivní od 1. 4. 2021.

2. Vyplněnou žádost s obyčejnou kopií rodného listu dítěte pošlete jako obyčejnou zásilku poštou na adresu školy nebo datovou schránkou. Termín podávání žádostí je od 1. 4. do 12. 4. 2021. Po obdržení přihlášky škola odešle na uvedenou emailovou adresu v přihlášce registrační číslo, pod kterým bude dítě zaevidováno.

3. Spolu s přihláškou zašlete motivační dopis, kde zdůvodníte, proč žádáte o docházku Vašeho dítěte do ZŠ Labyrint Lhota, co od školy očekáváte, proč jste si pro školní docházku vybrali právě ZŠ Labyrint Lhota atd. Strukturu motivačního dopisu najdete zde.

Do prvního ročníku ZŠ Labyrint Lhota bude přijímáno 13 dětí v souladu se strategickým záměrem školy. V případě více uchazečů než je maximální kapacita se řídíme těmito preferenčními kritérii:

· Posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů: body 4 (ano), 0 (ne)

· Přijetí dítěte do ZŠ Labyrint Lhota v loňském roce a ředitelka ZŠ Labyrint Lhota rozhodla o odložení povinné školní docházky: body 2 (ano), 0 (ne)

· Aktivní zájem o Montessori vzdělání v ZŠ Labyrint Lhota: body 1 (ano), 0 (ne)

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, tedy nelze-li dítě vybrat na základě vyhodnocení kritérií, rozhoduje los.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračním číslem, které obdrží rodiče mailem.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.