Zápis do 1. ročníku

Máte-li zájem o zápis Vašeho dítěte do ZŠ Labyrint Lhota, postupujte dle následujících bodů:

  1. Vyberte si některý z nabízených termínů návštěvy školy a přijďte se podívat, jak to u nás chodí. Doporučujeme, aby školu navštívili oba rodiče.
  1. Pošlete mailem ředitelce školy motivační dopis, kde zdůvodníte, proč žádáte o docházku Vašeho dítěte do ZŠ Labyrint Lhota, co od školy očekáváte, proč jste si pro školní docházku vybrali právě ZŠ Labyrint Lhota atd. Strukturu motivačního dopisu najdete zde. Dopis pošlete nejpozději týden před termínem zápisu.
  1. Pro děti – předškoláky pořádáme každoročně od února do června předškolní kurz zvaný Labyrintík. Děti navštěvují každý pátek školu od 8:00 do 13:00, pracují s jednou průvodkyní, a přirozeně se tak adaptují na školní prostředí. Bližší informace k Labyrintíku najdete zde. Zájemcům zašleme odkaz na on-line přihlášení, na první setkání je potřeba doručit rodiči podepsané Podmínky účasti v Labyrintíku.
  1. Zápis do 1. ročníku se koná v dubnu daného roku. Konkrétní termín bude zveřejněn na webu v příslušné sekci. Zde také vyplníte elektronickou žádost o přijetí. V den zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
  1. Během zápisu obdržíte registrační číslo dítěte, které slouží při zveřejnění seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy. Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Labyrint Lhota vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě ve škole sourozence a v neposlední řadě je pro nás důležité, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Labyrint.
  1. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, předložte nejpozději do 31. 5. daného roku Žádost o odklad společně s Doporučením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) a Prohlášením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Prosím, přečtěte si Desatero pro rodiče předškoláků.