Charakteristika trojročí

Jeden z rozdílů oproti běžné klasické škole je v tom, že se děti vzdělávají ve věkově smíšených skupinách – tzv. trojročích. Koncepce výuky v jednotlivých trojročích se od sebe vzájemně liší. Tyto rozdíly jsou dány rozdílnými potřebami jednotlivých věkových skupin.