Petra Raabová

petra.raabova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

V základní škole Labyrint působím jako průvodce a skládám puzzle s dětmi třetího trojročí. Úžasný
svět literatury, taje mateřského jazyka, divadlo i výtvarno, multikulturní výchova okořeněná
lingvistikou, nácvik komunikačních dovedností, kritické myšlení či čtenářská dílna. To vše a
mnohem víc představují dílky skládanky, které se snažíme společně spojit a vytvořit celek, jenž
nás bude bavit a inspirovat v další cestě za poznáním.

Vzdělání a profesní zkušenosti

V životě jsem měla obrovské štěstí, jelikož jsem mohla spojit svou lásku ke knihám se studiem. Po ukončení bakalářského oboru Česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě jsem pokračovala v navazujícím magisterském oboru Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studia jsem se rozhodla dát přednost práci s lidmi před vědou a místo badatelské činnosti jsem usedla do moderátorského křesla v rádiu. Mé další kroky vedly na Střední školu v Bohumíně, kde jsem vyučovala český jazyk a literaturu na učňovských oborech a velmi cenná byla také zkušenost v nadnárodní firmě, kde svět písmen vystřídal svět čísel.
Absolvovala jsem kurzy komunikačních dovedností, T.E.T. – Školu bez poražených, Čtením a
psaním ke kritickému myšlení + dílnu psaní. V roce 2021 jsem dokončila studium pedagogického minima na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Proč jsem se rozhodla být součástí Labyrintu?

Můj vztah k Labyrintu asi nejlépe vystihuje citát A. de Saint-Exupéryho: “Děti se mají vychovávat
tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít
jen proto, že by k nim nenalezly klíč.” ZŠ Labyrint ve Lhotě je pro mne místem, které respektující
způsobem nabízí klíče všem, kteří mají zájem, včetně mě samotné.