Šablony III

Název projektu: ZŠ Labyrint Lhota – Šablony III

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018205

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Realizace: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Macháčová

Aktivity projektu:

  1. Projektový den ve škole – cílem aktivit je realizace 3 projektových dnů s cílem nabídnout pedagogům ZŠ Labyrint Lhota ucelenou sadu nástrojů, jak využívat lekce kosmické výchovy ve všech ročnících ZŠ
  2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ