Učíme se na poli

Projekt Učíme se na poli je realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a je finančně podpořen Statutárním městem Opava v rámci dotačního titulu Podpora akcí a aktivit EVVO.

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu v duchu montessori pedagogiky realizovaného na 2. stupni ZŠ Labyrint Lhota, jehož cílem je propojit intelektuální práci ve škole, praktické činnosti mimo školu a práci pro komunitu.

Na realizaci projektu se podílí především žáci 2. stupně základní školy Labyrint Lhota a jejich pedagogové. Tito žáci obhospodařují pozemek ve Zlatníkách a chystají také projekt jedlého lesa. Na organizaci projektu se podílí také spolek Kapradí – jako podporovatel ZŠ Labyrint Lhota, ale i veřejného komunitního projektu (mezi těmito projekty je těsná návaznost).

Akce „Učíme se na poli“ bude probíhat pravidelně v období duben-červen a září-listopad 2021 pro žáky ZŠ Labyrint Lhota. Projektová akce pro žáky opavských škola a školek se uskuteční na přelomu září a října (datum bude přizpůsobeno dlouhodobé předpovědi počasí).

Do cílové skupiny patří rovněž učitelé opavských škol, kteří dostanou praktický návod, jak realizovat výuku mimo budovu školy.