Zápis 2022

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

proběhne 6. dubna 2021

Zápis se uskuteční následujícím způsobem:

  1. Vyplňte formulář, kterým vyjádříte zájem o účast na zápisu do 1. ročníku ZŠ Labyrint Lhota nejpozději do 31. 3. 2022. Bez vyplnění formuláře není možné na zápis přijít.
  2. Na základě vyplněného formuláře Vás budeme 1. 4. 2022 kontaktovat mailem s bližšími podrobnosti k zápisu.
  3. Zápis proběhne 6. 4. 2022 od 13:00 do 17:00.
  4. U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě zaevidováno.
  5. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, předložte nejpozději do 31. 5. daného roku Žádost o odklad společně s Doporučením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) a Prohlášením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do prvního ročníku ZŠ Labyrint Lhota bude přijímáno 12 dětí v souladu se strategickým záměrem školy. V případě více uchazečů než je maximální kapacita se řídíme těmito preferenčními kritérii:

  • Soulad s pedagogickými a inovativními přístupy školy:  body 4 (ano), 0 (ne)
  • Přijetí dítěte do ZŠ Labyrint Lhota v loňském roce a ředitelka ZŠ Labyrint Lhota rozhodla o odložení povinné školní docházky: body 2 (ano), 0 (ne)
  • Aktivní zájem o Montessori vzdělání v ZŠ Labyrint Lhota: body 1 (ano), 0 (ne)

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, tedy nelze-li dítě vybrat na základě vyhodnocení kritérií, rozhoduje los.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračním číslem, které obdrží rodiče mailem.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání, které proběhne v červnu.