Bádáme a zkoumáme v ekosystému jedlého lesa

Název projektu: Bádáme a zkoumáme v ekosystému Jedlého lesa

Dotační program: Životní prostředí a EVVO

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Opava

Předmět projektu: 

Metodika projektu „Bádáme a zkoumáme v ekosystému Jedlého lesa“ obsahuje šest venkovních badatelských lekcí pro druhý stupeň ZŠ (podobná témata však lze realizovat i s prvním stupněm). Lekce zahrnují tematické i badatelské cíle. V badatelských cílech si studenti postupně osvojují jednotlivé kroky badatelského vyučování. Témata jsou zaměřená na bezobratlé půdní živočichy, neživou přírodu, potřeby rostlin, půdní houby a kompostování. Metodika obsahuje pracovní listy, přílohy, fotografie. Je zde popsán také žáky realizovaný polní badatelský den.