Děti Země napříč Evropou

Název projektu: Děti Země napříč Evropou

Dotační program: Erasmus+

Poskytovatel dotace: Dům zahraniční spolupráce, p.o.

Číslo grantové dohody: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000074629

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Realizace: 15. 9. 2022 – 14. 3. 2024

Kontaktní osoba: doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

Předmět projektu: Získání zahraničních zkušeností a inspirace v Montessori pedagogice v oblasti adolescentního programu Erdkinder (Děti Země) ve školách, kde již tento program delší dobu realizují. Prvním cílem projektu je získání zkušeností pro pedagogy v oblasti metodiky práce s dospívajícími. Druhým cílem projektu je inspirovat žáky naší školy, jak probíhá programově stejná výuka v zahraničí. Třetím cílem je zvýšení jazykových dovedností a znalostí žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Projekt je realizován formou skupinových výjezdů žáků s doprovodem a individuálních výjezdů dospělých do zahraničí.