POZNEJ SVOU CESTU

Název projektu: POZNEJ SVOU CESTU

Realizace: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2024

Finanční podpora: celkem 100 000 Kč (soukromý dárce)

Záměr projektu:

Stipendovaná studijní stáž pro zájemce z řad studentů, budoucích pedagogů, kteří by chtěli v rámci praxe být součástí změny a nezávazně si zkusit, jaké je to učit v “alternativní škole”. 

Rozsah stáže je 1 den v týdnu po dobu 3 měsíců, zahrnuje účastníkovu aktivní přípravu a den strávený s dětmi, naši metodickou podporu a mentoring, bonusem může být započtení povinné pedagogické praxe a finanční odměna. Dalšími cíli jsou: podpora pestrosti studia na pedagogické fakultě, síťování nových kontaktů a potenciálních zájemců, kteří mohou do budoucna rozšířit řady inovativních učitelů.

Realizátor: ZŠ LABYRINT LHOTA s.r.o. ve spolupráci se spolkem Kapradí 

Již od roku 2016 jsme na cestě za smysluplným vzděláváním. V Montessori škole Labyrint Lhota pracujeme s dětmi 1. až 9. ročníku. Důležitější než vědomosti je pro nás hledat a nalézat sociální a praktické vazby a postupy, které spolu s kritickým myšlením a diskusí vnímáme jako klíčové pro vývoj dětí. Tak aby se naučily v životě vyhodnocovat informace, samostatně se rozhodovat a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Spolutvoříme školu jako bezpečnou zónu pro rozvoj talentu každého dítěte a uplatnění jeho potřeb a zájmů. Otevřenost v komunikaci, kapacita 100 dětí, vzájemné tykání, respektující vztahy v komunitě průvodců, dětí a rodičů, ale i blízkost lesa a častý pobyt dětí venku, to vše přispívá k dobré atmosféře naší školy v malé vesnici na železniční trati mezi Opavou a Ostravou.

Klademe důraz na to, aby naši průvodci byli vyzrálými osobnostmi nejen v oblasti pedagogiky, ale rovněž po lidské stránce – otevření, kreativní, zvídaví, trpěliví, aktivní, zodpovědní a flexibilní. Lidé s rozvinutým morálním citem a zdravou sebedůvěrou. A přesně takové v projektu hledáme!

Chci se zapojit:

Pokud tě nabídka stáže zaujala, napiš na: veronika.kotulkova@zslabyrint.cz. V mailu popiš, jaká je tvá motivace ucházet se o tuto stáž a co od ní očekáváš. Ozveme se ti zpět s nabídkou osobního pohovoru.