Jan Amos Komenský

Název projektu: OP JAK – ZŠ Labyrint Lhota

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.xx/00/22_002/0002074

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Macháčová

Předmět projektu: Projektem jsou podporovány inovativní aktivity ve škole a školní družině, práce školního asistenta a vzdělávání pedagogů ve škole a školní družině.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Inovativní vzdělávání v ZŠ

Aktivity Inovativního vzdělávání žáků v ZŠ probíhaly v průběhu celého školního roku. Za školní rok máme indikátory v této aktivitě naplněny na 100 %. Některé aktivity proběhly ještě v červnu, po ukončení sledovaného období a budou vykázány v následujícím období.

V rámci projektové výuky ve škole se žáci zaměřili na srovnání společných znaků a rozdílů mezi ptáky – plazy a ptáky – savci.

V oblasti rozvoje podnikavosti a kreativity jsme se věnovali tématům, jak nastavit cenu vlastnoručně vyrobeného výrobku, co je to výnos a zisk, jaké produkty jsou konkurenceschopné na aktuálním trhu.

V přírodovědné oblasti jsme se věnovali etologii živočichů. Žáci dostali zadaný badatelský úkol: dokumentace chování svého domácího mazlíčka (nebo zvířete venku). Při studiu anatomie obratlovců se žáci seznámili s RTG snímkem psa, ionizačním zářením a dalšími zobrazovacími metodami.

V oblasti EVVO a vzdělání pro udržitelný rozvoj jsme se věnovali složení půdy, mineralogii, geologii a výzkumu sukcesí – společenstev ekosystému. Nemálo zajímavým tématem bylo vymírání živočišných a rostlinných druhů vlivem klimatických změn (sucho, invazní druhy atd.) výzkum ekosystému a biotopu Jedlého lesa.

Projektová výuka mimo školu se uskutečnila na školním pozemku (tzv. Jedlém lese) mezi obcemi Zlatníky a Stěbořice. Uskutečnily se rovněž tzv. ekologické vycházky do lokality Raduň (rybníky a mokřad) a na Kozmické ptačí louky. K propojování formálního a neformálního vzdělávání docházelo s odborníkem z praxe, kunsthistorikem Martinem Pavličkem. V rámci umělecké gramotnosti žáci vytvářeli umělecké výrobky na zahradní slavnost, učili se programovat 3D tisk a tisknout tak přívěšky na klíče. Kulturní povědomí získali na společných výpravách za kulturními památkami do okolí (Fulnek, Březová). V oblasti zážitkové pedagogiky jsme se věnovali nácviku meditačních technik a well-beingu. Na pravidelných čtvrtečních akcích s názvem „Meeting“ jsme podporovali občanskou pospolitost a demokratické myšlení.

Inovativní vzdělávání v ŠD

V rámci rozvoje umělecké gramotnosti si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky. Dělaly pravěkou malbu, podzimní zátiší na talíři, vyráběly skřítky podzimníčky, vytvářely lesní obrazy z přírodnin, zkoušely vytvářet obrazy sprejování na zeď či zem (streetart), vyzkoušely si frotáž a linoryt, z ovoce a zeleniny vytvářely mandaly. Vyzkoušely si také šití a hrnčířství. Nabyté dovednosti děti uplatnily při chystání výrobků na školní zahradní slavnost. Inovativnost aktivit byla naplněna technikami práce s přírodninami přímo v přírodě (okolní les a zahrada) a zároveň s prvky místně zakotveného učení.

V rámci přírodovědného a technického vzdělávání se žáci seznámili se základy práce se dřevem a jinými materiály. Měli možnost pravidelně pracovat v dílnách na výrobcích různého typu. Vyráběli např. fakírské sandály (nácvik zatloukání hřebíků), dřevěné činky a ochranné štíty, krmítko pro ptáky, domeček pro želvu, kuličkovou dráhu a lodě. Nacvičovali sekání sekerou, řezání obloukovou pilou a strouhání pořízem. Pracovali také s vyřazenými elektronickými přístroji, které rozebírali a zkoumali, z čeho všeho se přístroje skládají. Následně jednotlivé součástky v rámci upcyklace použili jako zdrojový materiál pro své vlastní nové výrobky.