Školné

ZŠ Labyrint Lhota je soukromý projekt nabízející rodičům alternativu ke klasickému základnímu
vzdělávání. Naše škola splnila podmínky zápisu do rejstříku škol MŠMT a díky tomu je provoz
dotován ze státního rozpočtu. Státní příspěvek je však nižší, než který získávají školy veřejné a
proto k plnému pokrytí provozních nákladů hradí rodiče školné. Našim cílem je udržet školné na
co nejnižší úrovni, aby námi nabízené vzdělávání bylo široce dostupné.

Výše ročního školného je 32 000 Kč. Školné vybíráme po dobu 10 měsíců (září až
červen), měsíční školné tedy činí 3 200 Kč na dítě.

Výše ročního školného pro žáky v individuálním vzdělávání je 3 000 Kč za rok.

Naše škola mohla vzniknout díky velmi významné podpoře rodičů, kteří poskytli bezúročné půjčky
– formou předplaceného školného. Kromě zakladatelských rodin se také rodiče podílí na údržbě a
rozvoji školy, což mj. umožňuje udržovat školné na co možná nejnižší částce.

Podrobná struktura zdrojů školy