Venkovní učebna

Název projektu: Venkovní učebna

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: 10. výzva-ITI-Ostrava_SC 2.4-Základní školy

Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010645

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Realizace: 26.6.2018 – 30.6.2020

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Macháčová

Předmět projektu: Vytvoření venkovní učebny polytechniky (jurty) v Základné škole Labyrint Lhota s.r.o. za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory.