Zápis do 1. ročníku

Máte-li zájem o zápis Vašeho dítěte do ZŠ Labyrint Lhota, postupujte dle následujících bodů:

  1. Vyberte si některý z nabízených termínů návštěvy školy a přijďte se podívat, jak to u nás chodí. Doporučujeme, aby školu navštívili oba rodiče.
  2. Zápis do 1. ročníku se koná v dubnu daného roku. Konkrétní termín bude zveřejněn na webu v příslušné sekci. Zde také vyplníte elektronickou žádost o přijetí. V den zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
  3. Během zápisu obdržíte registrační číslo dítěte, které slouží při zveřejnění seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy.
  4. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, předložte nejpozději do 31. 5. daného roku Žádost o odklad společně s Doporučením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) a Prohlášením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Prosím, přečtěte si Desatero pro rodiče předškoláků.