Zápis do 1. ročníku

Těší nás váš zájem o Labyrint. Vybrat pro své dítě tu správnou školu je důležité rozhodnutí. Proto vám doporučujeme následující postup při rozhodování.

  1. Přečtěte si veškeré informace o naší škole na webu, projděte si příspěvky na FB stránce školy a na školním blogu. To Vám umožní aspoň trochu nakouknout pod pokličku naší školy.
  2. Ujistěte se, že vést dítě dle principů Montessori pedagogiky je i vaše cesta jako rodiče.
  3. Budeme rádi, když se vzájemně lépe poznáme, abychom se ujistili, že Labyrint je to místo, které pro své děti i pro sebe hledáte. Vyberte si některý z nabízených termínů návštěvy školy a přijďte se podívat, jak to u nás chodí. Doporučujeme, aby školu navštívili oba rodiče.
  4. Zápis do 1. ročníku se koná vždy v dubnu daného roku. Konkrétní termín bude zveřejněn na webu školy v příslušné sekci. Do každého ročníku přijímáme průměrně 10 dětí. Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita třídy, budou přednostně přijímány děti z Montessori mateřské školy. Naší partnerskou školkou je Mateřská škola Montessori Opava

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU PLATNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

  • Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu: dítě absolvovalo Montessori mateřskou školu (4 body)
  • Posílení rodinných vazeb: dítě má v ZŠ Labyrint Lhota sourozence (3 body)
  • Aktivní zájem o Montessori vzdělání v ZŠ Labyrint Lhota: zákonní zástupci dítěte se zúčastnili vzdělávacích akcí pro veřejnost pořádaných školou (3 body)

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, tedy nelze-li dítě vybrat na základě vyhodnocení kritérií, rozhoduje los. 

Prosím, přečtěte si Desatero pro rodiče předškoláků.