INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Do naší školy přijímáme také žáky na individuální vzdělávání, tzv. domškoláky. Tito žáci se řídí vzdělávacím programem naší školy, vzdělávají se však samostatně a do školy přijíždí jen dvakrát ročně (v lednu a v červnu) na portfoliové přezkoušení.

Pokud zvažujete zažádat o přestup vašeho dítěte do ZŠ Labyrint Lhota, nabízíme několik bodů, jak postupovat:

Sdělte svůj zájem prostřednictvím vyplnění formuláře. Na základě vašeho zájmu vyhodnotíme, zda ještě disponujeme volnou kapacitou a ozveme se vám mailem.

V případě, že se domluvíme na přestupu, je potřeba vyplnit:

  1. Žádost o přestup na jinou školu.
  2. Žádost o povolení individuálního vzdělávání
  3. Zajistěte si vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny – PPP).
  4. Okopírujte doklad o vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom) člověka, který je za individuální vzdělávání dítěte odpovědný (rodič nebo jiná osoba).
  5. Zajistěte si vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny – PPP).
  6. Vše zašlete jako OBYČEJNÝ dopis na adresu školy nebo doručte osobně do školy nebo vhoďte školní schránky.

Do měsíce dostanete vyrozumění o přijetí. Vedení školy bude také komunikovat s vaší současnou školou a informuje ji o přestupu.