Chytrá závlaha ve školních podmínkách

Název projektu: Chytrá závlaha ve školních podmínkách

Dotační program: ZP 1/24 Podpora akcí a aktivit EVVO

Poskytovatel dotace: Statutární město Opava

Číslo projektu: 2024-ZP1-006

Realizátor: Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.

Výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč

Realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Macháčová

Předmět projektu: Cílem projektu je hledání a realizace vedoucí k efektivnímu pěstování a nakládání se srážkovou vodou v podmínkách školního pozemku ve Zlatnících u Opavy. Z těchto zkušeností vytvoříme a budeme sdílet metodiku Chytrá závlaha ve školních podmínkách tak, aby se systémem chytré závlahy mohla inspirovat široká opavská veřejnost a opavské školy. Dále s odborníky (ornitologem, kartografem, botanikem) zmapujeme lesní cestu od autobusové zastávky Zlatníky střed na náš školní pozemek, z dat vytvoříme dva pracovní listy formou questingu, které budou rozšiřovat zájem občanů o tento lesní prostor.