Akce v rámci projektu

V rámci projektu proběhla tato setkání:

25. 2. 2019:  Sdílení zkušeností pedagogů a rodičů, rozvoj ZŠ

7. 3. 2019:  Montessori matematika a hodnocení žáka

27. 3. 2019: Nadání, talent a jak je rozvíjet

25. 4. 2019: Montessori kosmické vize a jejich dopady na vývoj mozku I

22. 5. 2019:  Hodnocení a sebehodnocení

10. 6. 2019: Montessori kosmické vize a jejich dopady na vývoj mozku II

30. 10. 2019: Jak funguje Montessori na druhém stupni ZŠ aneb jak pracovat s dospívajícími

7. 11. 2019:   Motivace ve výchově a vzdělávání

28. 1. 2020:   Formativní hodnocení – pracovní skupina zástupců Montessori škol MS kraje

11. 2. 2020:   Druhý stupeň ZŠ a přechod na SŠ 

13. 5. 2020:   Velké kosmické otázky jako základ (sebe)hodnocení žáků

26. 8. 2020: Cíle učení jako výchozí bod formativního hodnocení

15. 9. 2020: Proč se v Montessori školce nečtou pohádky a ve škole nezvoní?

20. 1. 2021: Online beseda Život v technologiích

16. 3. 2021: Vývojové potřeby dětí jako klíč ke vzdělávání I

30. 3. 2021: Vývojové potřeby dětí jako klíč ke vzdělávání II

25. 5. 2021: Proces učení 6x jinak