Časté dotazy

Jak zařídit přestup žáka ze stávající školy do ZŠ Labyrint Lhota?

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Ředitel nové školy o přestupu informuje ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel stávající školy zašle do pěti pracovních dnů po oznámení o přijetí žáka řediteli nové školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Zde najdete formuláře.

Jak funguje družina?

Ranní družina funguje od pondělí do pátku od 7:15 do 8:15, odpolední probíhá od 12:00 do 16:00 ve škole.

Je nějak řešen svoz dětí z Opavy a do ní?

Děti přijíždějí do Lhoty převážně vlakem (7:42 odjezd vlaku z Opavy východ, 7:41 z Ostravy-Svinov). Tímto vlakem pravidelně dojíží i většina průvodců z Opavy, mohou tedy jet v doprovodu dospělého či staršího sourozence. Děti je možno dovézt přímo do Lhoty, nejpozději v 8:00. Odpoledne odjíždí poslední dospělý s dětmi ze Lhoty vlakem v 16:02, příjezd do Opavy 16:14. Ze Lhoty jedou i dřívější spoje, 13:02, 14:02 a 15:02. Těmito děti odjíždí samostatně, případně ve skupinách. Ve Lhotě hlídá organizací odjezdu průvodce v družině.

Jaký je ve škole rozvrh hodin?

Ve škole pracujeme v blocích. 

Dopolední pracovní blok: 8:15 – 11:45

Odpolední pracovní blok: 13:00 – 14:45

Součástí pracovních bloků jsou přestávky na svačinu i relaxaci