V Jedlém lese právě probíhají tzv. Badatelské dny. Jde o projekt podpořený Statutárním městem Opava. Součástí projektu je i zajištění materiálního vybavení pro bádání pod širým nebem. Lupy, pinzety, mikroskopy a další pomůcky zprostředkovávají badatelský rozměr takovýchto lekcí. Děti pracují samostatně nebo ve skupinách a výsledky svého zkoumání porovnávají s textovými a obrázkovými pracovními listy, […]

Badatelské dny na poliPřečíst celý příspěvek