ENEX camp

Enex camp je intenzivní pobytový kurz pro deváťáky, který zahrnuje přípravu před přijímacími zkouškami na střední školy. Ten letošní se odehrál v lednu 2022 v Žimrovicích… Je za námi spousta zermattovských testů, v nich důležité vytipování slabých stránek a zaměření se na ně… Průvodkyně Verča, Petra a Eliška trojhlasně kvitují obrovský posun studentů za tři dny práce. Očekávání i obavy zprvu roustoucí na Enex-stromě i v samotných studentech se naplnily, stejně jako uvědomění, že za ně už mnoho věcí průvodci nevyřeší… Naši zkrátka deváťáci přebírají svůj život do svých rukou…