Mgr. Eliška Žatková

eliska.zatkova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

V druhém trojročí působím jako asistent a vedu čtenářské dílny, s třetím trojročím objevuji krásy matematiky.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vzdělání jsem získala na Ostravské univerzitě v oborech český jazyk a literatura a matematika se zaměřením na střední školu. V průběhu krátkého času jsem vystřídala pár škol, ve kterých jsem vždy narazila na podobné problémy, ale zároveň se ujistila o své lásce k práci s žáky. Dětem se věnuji dlouhodobě, přičemž největší zkušenost jsou děti vlastní. Absolvovala jsem kurzy týkající se Kritického myšlení a formativního hodnocení.

Proč jsem se rozhodla stát součástí týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota?

Byly to právě vlastní děti, které jsem odmala přirozeně vedla a stále vedu v souladu s názory Marií Montessori, a které formovaly mou osobnost a přístup ke vzdělávání a k žákům. Na běžných školách jsem postrádala respekt, působení na vnitřní motivaci, hledání vyššího principu a přesahu.