Mgr. Kateřina Pavlíčková

katerina.pavlickova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Provázím děti ve věku 6-12 let. Jsem „garantkou“ třídy Mravenečník a mentorkou dětí 1. a 2. třídy. Vedu s dětmi školní sněm a řeším všechny problémy, až nastanou.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Na mateřské dovolené mě v roce 2007 přitáhla Montessori pedagogika. V roce 2010 jsme s přáteli založili spolek Montessori Opava, zavedla jsem zde vzdělávání rodičů v informativních kurzech a po rozšíření řady sympatizantů, začala pracovat s dětmi ve věku 3-6 let v dílničkách. Do Labyrintu jsem nastoupila v září 2017 jako průvodkyně v prvním trojročí a provázela dějepisem studenty adolescentního programu. V roce 2021 jsme ve škole zřídili pro předškolní děti Labyrintík, který byl po dva roky přípravným ročníkem pro budoucí prvňáčky. Od roku 2010 jsem si doplňovala své vzdělání Diplomového kurzu Montessori pedagogiky ČR pro děti 6-12 let, kurzech kritického myšlení, asistenta pedagoga, Asistenta pro děti 6-12 let (Montessori Institut Prague), Vedení týmu (Montessori Institut Prague), Řešení konfliktů (Montessori Institut Prague), Intuitivní pedagogiky, Typologie osobnosti MBTI, Výchovy bez poražených PET a TET, kurzu Respektovat a být respektován, Formativního hodnocení (čili Responzivní výuka), Filozofie pro děti, Zjišťování postojů žáků ve výuce, Živé knihovny a dalších. Nyní procházím tréninkem Transparentní kruhové komunikace.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Vnímám, že škola není přípravou na život, ale je to život sám. Věřím, že každý z nás máme své místo v kosmickém řádu tohoto světa… Jsem tu pro děti, aby své místo našly.