Mgr. Kateřina Pavlíčková

katerina.pavlickova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Čtyři roky jsem v Labyrintu provázela děti z prvního trojročí. Od září 2021 jsem tu pro děti v Labyrintíku – jak jsme začali říkat přípravnému ročníku. Předškolní vzdělávání nám čím dál víc chybělo, proto se snažíme děti pro první trojročí připravit a rozvíjet Montessori metodou v posledním roce jejich předškolní docházky.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V průběhu let na mateřské dovolené mě v roce 2007 přitáhla Montessori pedagogika. V roce 2010 jsem spoluzaložila spolek Montessori Opava, zavedla jsem zde vzdělávání rodičů v informativních kurzech s Dr. Evou Štarkovou a poté začala pracovat s dětmi ve věku 3-6 let v dílničkách. Do Labyrintu jsem nastoupila v září 2017, působila jako průvodkyně v prvním trojročí a provázela dějepisem studenty třetího trojročí. Doplňovala jsem si své vzdělání na kurzech kritického myšlení, asistenta pedagoga, AMI asistenta pro děti 6-12 let, vedení týmu Asociace Montessori ČR, gramatické krabičky Asociace Montessori ČR, Intuitivní pedagogiky, typologie osobnosti MBTI, Výchovou bez poražených PET i TET, Respektovat a být respektován, Formativního hodnocení (čili Responzivní výuky), Filozofie pro děti, Zjišťování postojů žáků ve výuce, Živá knihovna a další.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Vnímám, že škola není přípravou na život, ale je to život sám. Věřím, že každý z nás máme své místo v kosmickém řádu tohoto světa… Jsem tu pro děti, aby své místo našly.