Mgr. Zdeňka Häuserová

zdenka.hauserova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Ve škole jsem koordinátorem individuálního vzdělávání podporou pro tzv. „domškoláky“ na jejich cestě hlavně v přezkušovacím období.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vzděláním pedagogickým jsem prošla na SPGŠ Přerov, na UP Olomouc; akreditovanými kurzy Montessori vzdělávání, RVCT (Kritické myšlení), SbS Začít spolu; pedagogickou praxi mám se všemi věkovými kategoriemi od nejmladšího až po seniorský věk jako učitel, lektor tělesných, duševních cvičení, pořadatel příměstských táborů aj. Velkou změnu v mém profesním životě znamenal rekvalifikační kurz regeneračních, rekondičních a dotekových technik, jógová praxe a akreditovaný terapeutický výcvik Open Dialog, kdy se mnou začala velmi rezonovat potřeba péče o tělo, lokomoce, dech, zdraví, léčení, otužování.

Nejvýznamnější školou a kurzem pro mě je však Život sám a důvěra v něj. Posouvám se díky chvílím klidu a času v přírodě, pozorováním vztahů a stavů v sobě i mezi lidmi, vděčnosti za okamžiky tady a teď.

Proč jsem se rozhodla stát součástí týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota?

Pocit nové cesty přijetím nabídky práce průvodce a taky:  Změna – Důvěra – Láska – Radost – Hravost – Otevřenost – Příležitost – Dobrodružství – Harmonie – Trpělivost…