PhDr. Alexandra Vejclová

alexandra.vejclova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Ve škole dělám práci školního psychologa. Chodím po škole a pozoruji děti i průvodce v jejich vzájemných interakcích a snažím se přispět k tomu, aby ve škole panovala příjemná a bezpečná atmosféra. V té se potom daří lépe i získávání nových znalostí. Vedu rozhovory s průvodci, rodiči i dětmi a společně se posouváme na cestě ke spokojenému a naplněnému životu.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

V průběhu let jsem prošla prací v Klokánku FOD, ve třídě pro děti s autismem, v pedagogicko-psychologické poradně a jako školní psycholog v několika ZŠ. Vystudovala jsem FTVS UK, obor TV-Psychologie, Psychologii na FF UK, poté jsem si ještě doplnila Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě v Praze. Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem v Systemické terapii. Své znalosti jsem si prohlubovala na dalších psychologických i pedagogických kurzech (Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, prevence psychopatologických jevů na školách, kurzy pro práci s dětmi s ADHD a spec. vzděl. potřebami, kurz Spolu a jinak ve školním poradenství, komunikační techniky, atd.).

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Projekt naší školy pro mě znamená život v souladu s přirozenými vývojovými procesy, tak jak s časem zákonitě přicházejí. Jsem vděčná za možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi a za příležitost být při tom, když je dětem umožněno rozvíjet se podle vlastních představ.