Podrobná struktura zdrojů školy

Naše zdroje tvoří:

  • dotace MŠMT (normativní příspěvky ze státního rozpočtu dle počtu žáků). Umožňuje úhradu mzdových a provozních nákladů. Nelze hradit investiční a rozvojové aktivity.
  • školné ve výši 32 000 Kč ročně na žáka. Dokrývá celkovou bilanci nezbytných provozních nákladů a umožňuje financovat rozvojové aktivity školy a investice.
  • “Kapradí”, spolek (materiální podpora neziskové organizace, jejímž hlavním cílem je podpora a rozvoj ZŠ Labyrint Lhota).
  • dobrovolnická činnost rodičů a přátel školy
  • granty
  • pronájmy prostor

*jedná se o přibližné hodnoty, které se v jednotlivých letech mohou lišit