Seminář o digitálních výzvách

V rámci programu primární prevence naší školy vás srdečně zveme na další mimořádný seminář, věnovaný ochraně dětí a mládeže v kyberprostoru, tentokrát na téma: NEBEZPEČNÉ VÝZVY ve středu 14. června od 16:30 v ZŠ Labyrint Lhota.

Tímto seminářem reagujeme na rostoucí trend internetových (virálních) výzev (též dangerous challenges), které vyzývají děti a mládež k různým formám “zkoušek odvahy”. To, co se může zdát jako neškodná zábava, je však v mnoha případech vysoce rizikovou aktivitou s tragickými následky.

Dle aktuálního výzkumného šetření Centra PRVoK Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 86 % českých dětí o různých typech internetových výzev slyšelo a 17 % se do jejich plnění aktivně zapojilo.

Jako důvod nejčastěji uváděly: Snahu zviditelnit se (nahrát video z plnění výzvy, získat pozornost publika), být IN, potlačit nudu, napodobit své přátele, vzory apod. Možnost nevratného poškození zdraví si v drtivé většině vůbec neuvědomovaly!

Prostřednictvím cca 90 min semináře “NEBEZPEČNÉ VÝZVY” budete mít možnost

dozvědět se informace o:

📌Sociálních sítích – Charakteristika nejpoužívanějších sociálních sítí, jejich rizika, užívání sociálních sítí dětmi (fenomén YouTube, TikTok atd.).

📌Rizikových challenges, jejich šíření a následcích, např. Cinnamon Challenge (spolkni lžíci skořice), Salt and Ice Challenge (kůže, led a sůl), Blackout challenge (přiškrť se do bezvědomí), The Tide pod Challenge (spolkni kapsli s pracím práškem), The Eyeballing Challenge (opij se okem) atd.

📌Jak poznat, že se (naše) dítě účastní challenges? Varovné příznaky fyzického a psychického charakteru v závislosti na typu výzvy, kterou dítě na internetu vyzkoušelo.

📌Jak citlivě, otevřeně a adekvátně na situaci mohu reagovat?

📌Jak poskytnout dítěti informace o tomto nebezpečí a možných následcích?

Seminářem nás bude opět provázet specialista IT, pedagog a lektor primární prevence na ZŠ a SŠ Rostislav Moric

#seminarprorodice#digitalnivzdelavani#digitalnitechnologie#tiktok#socialnisite#challenges