Badatelské dny na poli

V Jedlém lese právě probíhají tzv. Badatelské dny. Jde o projekt podpořený Statutárním městem Opava. Součástí projektu je i zajištění materiálního vybavení pro bádání pod širým nebem. Lupy, pinzety, mikroskopy a další pomůcky zprostředkovávají badatelský rozměr takovýchto lekcí. Děti pracují samostatně nebo ve skupinách a výsledky svého zkoumání porovnávají s textovými a obrázkovými pracovními listy, které pro ně vytvořila lektorka Kamila Ullmannová. 

První badatelský den 28. 4. byl věnován tématu PŮDA. Jaké jsou druhy půdy, jak vzniká, z čeho se skládá, jaké má vlastnosti a jak ji můžeme ochránit?

Druhý badatelský den 19. 5. patřil tématu BEZOBRATLÍ. Jaký význam mají půdní hrdinové, jakou mají úlohu v půdních potravním řetězci a kolik jich najdeme v jedné hrsti zdravé půdy? 

Poslední bádání nás čeká 2. 6. a společně se vrhneme na KOMPOST. Tedy ne doslova, i když – možná i to. Kompostování neboli proces recyklace “zeleného” odpadu má obrovský význam a lze kompostovat i v domácnostech a ve městech, nejen na zahradách. Dnes už je součástí udržitelného přístupu k životu a trendem, který nabírá stále víc na důležitosti.

Za podporu badatelských aktivit děkujem Statutárnímu městu Opava.