Badatelské odpoledne s J. G. Mendelem

V letošním roce si připomínáme 200 let od narození významného českého genetika Johana Gregora Mendela (1822 – 1884) a tomuto výročí bylo věnováno i badatelské odpoledne – 27. dubna, které připravili vyučující a studenti našeho gymnázia pro skupinu 22 žáků – třídy třetího trojročí ze ZŠ Labyrint ze Lhoty u Opavy. Vyučující biologie Mgr. Kateřina Dlouhá připravila laboratorní práci o stavbě těla včel, protože Johan Gregor Mendel se mimo jiné věnoval včelařství. Žáci v naši biologické laboratoři pozorovali celkovou stavbu těla včely, seznámili se s tím, jak vypadají složené oči, pozorovali stavbu křídel a nohou pod lupou a pod mikroskopem. Vyučující chemie Mgr. Zdeňka Hanzliková připravila badatelskou úlohu do chemické laboratoře, kde si studenti zahráli na detektivy. Úkolem bylo rozeznat pět vzorků solí – pět bílých krystalických látek podle barvení plamene. Jednalo se o soli alkalických kovů a soli kovů alkalických zemin, které barví plamen a tato plamenová zkouška je významná při jejich analytických důkazech. Studentka 1. B třídy Adéla Vaňková si připravila krátkou přednášku o životě a práci Johana Gregora Mendela. Žáci ze ZŠ Labyrint se s velkým zaujetím pustili do připravených úkolů a byla radost pozorovat jejich touhu po poznání. Některé bylo těžké odtrhnout od moderních mikroskopů v naší nové biologické laboratoři. V chemické laboratoři neměli sebemenší problémy zapálit plynové kahany a pracovat samostatně, přesto, že měli možnost využít asistence studentů 1. B třídy našeho gymnázia. ZŠ Labyrint spolupracuje s našim gymnáziem v projektu Učíme se společně, kdy studenti našeho gymnázia vyučují na této ZŠ a vedou občasné studentské workshopy ze zeměpisu, z chemie, z fyziky a z přírodopisu. Na toto badatelské setkání bude navazovat studentský workshop dne 3. května, který bude o životě včel ve společenstvu a také o křížení hrachu a bude věnován památce Johana Gregora Mendela, významné české osobnosti, která významně ovlivnila vývoj genetiky. Tento workshop povedou studentky 3. B třídy Natálie Papugová a Martina Fialová.

Děkujeme všem organizátorům a také studentům 1. B a budeme se těšit na další podobné akce spojené s experimentální badatelskou prací.

Tým učitelů chemie MGO