FASHION BAZAR POPÁTÉ

Naše škola není jen přípravou na život, ale život sám…

A tak děti získávají rozmanité příležitosti zapojit se do nejrůznějších “skutečných” akcí. Tentokrát to byl charitativní Fashion-cafe-music bazar, jehož letošní ročník se konal ve Slezance v Opavě. Poprvé jsme tuto charitativní akci uspořádali 5 lety na podporu školy. Tentokrát byl výtěžek určen na environmentální a vzdělávací aktivity spolku Kapradí. Stále je však akcí, která je postavena na pomoci mnoha dobrovolníků z řad dětí a celých rodin Labyrintu!

Letos děti pomáhaly s přípravami, prodávaly a vedly dílnu pro nejmenší.

DĚKUJEME za všechny dary, nákupy a jakoukoliv energii, kterou jste do bazaru přispěli! Více zde.