Oslava Slunovratu

S ukončením školního roku vás zveme na tradiční Zahradní slavnost do Lhoty. Čeká vás letní kavárna, jarmark, fotbálek, posezení u ohně a hlavně – ROZLOUČENÍ s deváťáky!
Těšíme se na vás 29. 6. od 15.30 hodin v ZŠ LABYRINT LHOTA!