Závěrečné ročníkové práce deváťáků – smyslu-plně spolu

Proč týmová práce?

Během příštích dnů ukončí svou základní školní docházku v Labyrintu skupina 15 deváťáků. Jedna z klíčových kompetencí, kterou si měli během 3. trojročí studenti osvojit, byla schopnost SPOLUPRÁCE. A tak se tento motiv objevil i v zadání závěrečných prací, které měly průvodcům, ale především samotným studentům, ukázat, jak se jim to povedlo. Jestli dokážou pracovat v týmu, jsou-li schopni si rozdělit role a také společně vymyslet, realizovat, popsat a na závěr odprezentovat DÍLO, na jehož vzniku se společně podíleli.

Zanechat svůj otisk…

Studenti se rozdělili do čtyř skupin, jejichž úkolem bylo vyrobit praktický výstup, který by jim dával smysl a zároveň zůstal na školních pozemcích (Lhota, Luční sad) jako jejich odkaz. Jako vzpomínka na ně, jako jejich otisk v daném místě. Tato díla postupně odprezentovali na zahradě publiku plnému očekávání – porotě průvodců a také svým spolužákům. Součástí závěrečných prací bylo kromě osobních prezentací také odevzdání tištěných výstupů (na kterých pracovali jak individuálně, tak skupinově) a anglických anotací všech jednotlivých prací. 

Publikum a odborná porota tak mohly postupně ohodnotit prezentaci Totemu, Absolventského tabla, Sdílené lavičky a Sousedské knihovny! Byla to jízda…! Radost, dojetí, úleva, hrdost…

Přejeme vám šťastnou cestu

Kubo, Maty, Andy, Viky, Honzo, Johanko, Klárko, Pájo, Julinko, Kačko, Eliško, Marťo, Barčo, Bety, Emo…. bravo! Pouštíme vás do světa a přejeme, abyste byli šťastní a “poznali dobře svou cestu”… 

Foto: Lumír Lacheta (7. ročník)