Proces učení 6x jinak

Květnová beseda Klíčů “Proces učení 6x jinak” byla po dlouhé době prvním živým setkáním s živou lektorkou a živým publikem. Až se TO, že jsou kolem nás LIDÉ, stalo téměř nejsilnějším vizuálním, auditivním i kinestetickým vjemem většiny účastníků. A o tom to taky je… 

Jak a kudy k nám jaké vjemy přicházejí, jak proudí skrz vědomou mysl, podvědomí až do nevědomé (otevřené neboli kreativní) mysli? Jak to pomáhá efektivnímu učení, které vjemy jsou pro nás jistotou a silou, na které jsme naopak citliví a uvádějí nás do nepříjemných pocitů? A jak to sobě nebo dětem při učení pomoci “přemostit” do příjemna? 

Aha? Aáááhááá!

Děkujeme Lucii Kučerové za zajímavé povídání a brzy zase ve Lhotě na viděnou, na slyšenou a na vnímanou shledanou!

#klicekuspesnemuuceni