Škola, ve které dětem září oči – návštěva a supervize ze ZŠ Na Beránku

Velmi příjemné setkání nám bylo možno opět po letech prožít s milými kolegy z pražské Montessori školy Na Beránku. Mirka Kellovská a Michal Hammer u nás strávili celý den pozorováním školního cvrkotu, aby své nadšení pro pedagogickou profesi, kterou si vybrali, nebo spíše, která si vybrala je, mohli sdílet i s rodiči a návštěvníky podvečerní besedy. Ta nesla podtitul “Druhý stupeň základní školy a přechod na střední školu” a vynesla na světlo spoustu dotazů, skrytých i odhalených obav, strachů či pochyb.

Vyslechli jsme si o projektu třetího trojročí našich pražských přátel, které obnáší střídání se v týdenních intervalech ve vaření obědů pro 60 spolu-žáků/-strávníků. Že se do procesů plánování jídelníčku, jeho rozpočtování, příprav a úklidu v kuchyni i nesení zodpovědnosti za případný nezdar schová jen tak mimochodem matika, čeština, přírodní vědy, cizí jazyk, to si snad umíme představit. Že se při samotných náročných činnostech často projeví pravé povahy a odhazují pubertální pózy a masky, a zároveň se budují opravdové vztahy, to si také připouštíme. Že se občas něco nepodaří, to je prostě život a učí to člověka přiznávat chyby a pracovat s nimi. Ale že se díky tomuto projektu děti stravují velmi zdravě a pestře, to je snad sen každého rodiče!

Přišla řeč i na obecná specifika třetího trojročí, na velké proměny, jimiž děti procházejí a utvářejí si své postoje a názory, vztahové vazby. A také se mluvilo…

O rozporuplných ambicích rodičů a nutné potřebě důvěry v dítě samotné, pokud si má vybrat svou vlastní cestu. 

O potřebě zažívat motivující pocit úspěchu při práci, ať už v roli dítěte nebo v roli pedagoga-průvodce.

O vyzrálých osobnostech dětí, které opouštějí Montessori školy, zvyklých diskutovat o smyslu věcí a schopných se cílevědomě zaměřit na rozvoj svých talentů, což může obnášet i schopnost nadrtit se na přijímačky nebo “nacvičit” vyplňování testů v touze dostat se na vysněnou školu.

O tom, že pečovat o dobré vztahy – ať už doma nebo ve škole – a nepřijít o ně, má obrovský smysl a celé to mnohonásobně převyšuje “učení se znalostem”. Komunikace, spolupráce a zvládání konfliktů jsou totiž dovednosti, které jsou pro život mnohem důležitější než b, f, l, m, p, s, v, z. 


Děkujeme za příjemný den i také za milou zpětnou vazbu na naše labyrintské klima… Jsme rádi, že jsme školou, ve které dětem září oči…

Lenka Pietraszková