Co se dělo čtvrtý týden na poli

Odkůrování
 Diskuse ohledně barevné palety maringotek (bílá, šedá, červená a v doplňcích lze být i
černá).
 Diskuse o zařízení maringotky-co jak natřít, co vyhodit, co dokoupit a co nechat.
 Kosmetické úpravy v maringotce – oddělání šroubků trčících ze zdí.
 Odstranění bývalého topení, bývalých světel a bývalého větráku.
 Šmirglování laku a barev ze skříněk v maringotce.