Zajímavá návštěva

Tenhle týden na poli jsme na světle zelené maringotce zadělali díry ve střeše silikonem a odmontovali jsme staré pojistky, zásuvky, světla a trochu elektrického vedení. Také se vytvořila nová funkce Vodník, jinak řečeno Vodonosič, který ráno po příchodu na pole vytvoří koutek s pitnou a užitkovou vodou na mytí rukou. Vykopali jsme ohniště v teepee pro případné vaření nebo zatopení.

Nalámali jsme kusy dřeva a chrastí na rozdělání ohně pro druhou skupinu a navštívil nás lesník pan Vavrečka, který nám povídal o lese a hospodářství v okolí.

Barbora Müllerová