Máme jurtu!

V čase, kdy se škola nečekaně uzavřela a děti se přesunuly učit se do svých domovů, vyrostla před budovou naší školy JURTA – přírodní venkovní učebna – výsledek dvouleté projektové práce týmu naší školy spolufinancovaného z dotačního programu IROP – ITI.

Její stavba začala symbolicky, v den jarní rovnodennosti. A tak věříme, že s sebou do naší školy přinese novou vlnu pozitivní energie, očekávání, radost a možná se svým způsobem stane hybatelem nového života v přírodě (v naší školní zahradě), i v nás samotných.  

První myšlenka se zrodila na jaře 2018 a od této chvíle se začal odvíjet příběh celého projektu. Schválený projektový záměr vystřídala v prosinci 2018 žádost o dotaci. Po schvalovacím kolečku jsme se mohli v létě 2019 pustit do samotné realizace projektu, která vyvrcholila montáží jurty v březnu 2020. Jurta je bezbariérová, zateplená ovčí vlnou a vytápěná kamny na dřevo, a tak ji průvodci s dětmi mohou využívat po celý školní rok. Jurta je vybavena masivním dřevěným nábytkem, aby byla plně funkční pro výuku dětí a umístění pomůcek. Ty budou sloužit dětem všech trojročí a jsou obohacením pomůcek naší školy z oblasti kosmické výchovy, přírodních věd a řemesel.

Součástí projektu je i pořízení venkovního nábytku, který rozšiřuje pestrost nabídky míst, kde všude se mohou děti vzdělávat a rozvíjet.

Máme velkou radost, že celý projekt má kromě samotné učebny přidanou hodnotu ve spolupráci a sdílení. Partnerskou školou se pro tento projekt stalaZŠ dr. Miroslava Tyrše – Montessori Hlučín. Ta bude pravidelně navštěvovat program v jurtě, který připraví dětí naší školy s využitím pomůcek projektu.

„Těším se na rozzářené oči dětí, až se vrátí do školy a uvidí to překvapení. Věřím, že je jurta chytne za srdce stejně jako nás“, uzavírá Míša Macháčová, jednatelka, která měla přípravu a celou realizaci projektu venkovní učebny na starost.

Míša Macháčová, Katka Rybářová