Návraty

Tento způsob jara zdál se být poněkud nešťastným… Když už bychom měli parafrázovat klasika, nadto slavného rodáka z nedalekého Háje ve Slezsku.

Takto dlouhé neplánované přerušení docházky nezažilo české školství v celé své éře, natož tak naše malá škola ve své krátké historii. Ale lidstvo je přizpůsobivé a s novou situací si poradilo nejen, co se školství týče. Vyvstala spousta otázek, našla se nová řešení, objevily se nové cesty a také se daly do pohybu mnohé záležitosti a to ve všech oblastech našich životů.

Koncem května se děti a průvodci (s respektem k nařízením a doporučením) mohli pod rouškou velkých očekávání opět vrátit do školy. Jako nejdůležitější se totiž nejevilo „zameškání učiva“, ale přerušení sociálních vazeb a kontaktů. Naštěstí dočasné, naštěstí velmi rychle a srdečně obnovitelné!

Nejmladším tedy zavedli výuku ve dvou oddělených skupinách oranžových a modrých a s odstupem času navázali i starší spolužáci… Ať už šesťáci ukončující trojročí obhajobou ročníkových prací, nebo nejstarší děti hospodařící v sadu a rozvíjející svůj projekt Jedlý les.

V červnu se stihlo několik výletů – jižní pól, Jeseníky, Luční sad. Při učení děti pobývaly hodně v lese, venku, v okolí mlýna, běhaly s mapou, po horách, zabydlely se v jurtě… Aby si koncem června převzaly svá závěrečná vysvědčení.

Děkujeme za krásný rok, po všech stránkách mimořádný a těšíme se po prázdninách opět naviděnou!

 Lenka Pietraszková