Není důležité vyhrát…

Uznáváme, že Tokio mělo přece jen o fous větší sledovanost, ale musíme sportovním fanouškům připomenout, že také ve Lhotě proběhly v létě OLYMPIJSKÉ HRY. Příměstský tábor pod vedením Katky a Pierre de Kuby Blažkových seznámil 17 malých olympioniků s tradičními i netradičními sportovními disciplínami. Děti si vyzkoušely běhání, házení oštěpem, koulí, diskem, míčky, šplh, plavání (v řece), orientační běh, jízdu na koních, basketbal, volejbal, vybíjenou, zápas, lukostřelbu, vzpírání, gymnastiku. Dozvěděly se také o historii her, jejich myšlence, poslání a sportovcích. Vyráběly se vlajky i sportovní dresy a hlavně – rozhořel se oheň nejen olympijský, ale i táborový. 

#myvamtymedaileprivezeme

#nenidulezitevyhratalebojovatzevsechsil